חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נטו תכנון פיננסי : הכנת דוחות כספיים בצורה נכונה – חלק ב'

בהמשך למאמר הקודם, בחלק ב' נסקור כיצד להגיש את המאזן, נכתוב על ניתוח פיננסי וניתוח עסקי לעסק

מאזן / דוח על המצב הכספי

דוח כספי המתאר את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית ליום מסוים. הוא מהווה למעשה "תצלום" של הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של הישות לאותו יום. בדרך כלל נערך מאזן בסוף כל שנת כספים ובחברות ציבוריות גם מדי סוף רבעון. מפורטים בו: ערך הרכוש והנכסים של העסק, וכנגדם ערך ההתחייבויות וההון העצמי שלו. על פי רוב עורכים מאזן לחברות בע"מ, וחשיבותו רבה בעיקר למשתמשים החיצוניים, כלומר אלו העושים בו שימוש כדי לקבל החלטות כלכליות.

נטו תכנון פיננסי מציעה שירותי חשבות במיקור חוץ, הכנה והגשת דוח על המצב הכספי. כמו כן אנו מציעים גם את שירותי הביקורת על הדוחות הכספיים של ישות ומתן חוות דעת של רואה חשבון מבקר.

ניתוח פיננסי

ניתוח חברה על פי יחסים פיננסים נועד לסייע בהבנת המגמות העיקריות בפעילות החברה, רווחיות, רמת הסיכון, מבנה ההון, יעילות התפעול ורמת נזילות. תהליך ניתוח היחסים הפיננסים מורכב מנותנים אשר נכללים בדוחות הכספיים ומנתונים סביבתיים – תחרות שוק , התפתחות טכנולוגית, מגמות בשווקי מט"ח ומדיניות כלכלית. נטו תכנון פיננסי מאמינה כי כלים אלו יכולים לעזור לארגון בהתפתחותו והשאת רווחיו.

ניתוח עסקי / סקרינינג לעסק

ניתוח עסקי הוא תהליך הכרחי שארגון צריך לעבור בכדי לשפר את הביצועים העסקיים שלו. ניתוח עסקי מיועד לכל ארגון ללא קשר לגדולו. במהלך הניתוח העסקי אנו מבצעים ראיונות עם בעלי תפקידים, ניתוח נתונים מהדוחות הכספיים וגילוי גרומים מקשים. תוצאות ניתוח עסקי מרוכזות לדוח הדן בגורמים המקשים על ביצועי הארגון וכיצד ניתן לטפל בגורמים אלו על מנת להשיג את המטרות, שהציב הארגון.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר של נטו תכנון פיננסי ותוכלו להנות מהשירות שלנו אשר כולל גם הכנת דוחו"ת כספיים בצורה נכונה